Η ιστοσελίδα είναι προσωρινά υπό κατασκευή.

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 28, 10435, Αθήνα
Τηλ.: 210 3425858, 210 3468649, Fax: 210 3465103

e-mail: pantelis@aerakisautoparts.gr